Перейти до вмісту
Home » Життя в Німеччині » Все про відпустки в Німеччині: правила та закони

Все про відпустки в Німеччині: правила та закони

Робота в Німеччині: У Німеччині право на щорічну відпустку регулюється Федеральним законом про відпустку (Bundesurlaubsgesetz, BUrlG). Цей закон гарантує кожному працівнику, зайнятому на території Німеччини, оплачувану щорічну відпустку. Тривалість цієї відпустки залежить від кількості робочих днів на тиждень та конкретної сфери діяльності працівника.
<<< Трудове право в Німеччині: Види робочих контрактів

Яка мінімальна тривалість відпустки у Німеччині?

За законодавством, мінімальна тривалість щорічної відпустки встановлюється залежно від кількості робочих днів у тижні:

  • Для працівників із шестиденним робочим тижнем – 24 дні відпустки на рік.
  • Для працівників із п’ятиденним робочим тижнем – 20 днів відпустки на рік.

Відпустка для працівників неповного робочого часу

Для працівників, які працюють неповний робочий день, тривалість щорічної відпустки розраховується пропорційно кількості відпрацьованих днів на тиждень. Це означає, що якщо ви працюєте, наприклад, три дні на тиждень, то ваша щорічна відпустка буде пропорційно меншою, ніж для працівників, які працюють п’ять або шість днів на тиждень.
<<< Нетто і брутто: Які основні відмінності між чистою та валовою заробітною платою у Німеччині?

Право на повну відпустку

Повні права на щорічну відпустку набуваються лише після шести місяців безперервної роботи на одного роботодавця. Якщо трудові відносини тривають менше шести місяців, працівник має право на пропорційну частку відпустки. Це зазвичай становить два робочих дні відпустки за кожен місяць роботи.

Колективні договори та додаткові відпустки

У разі застосування колективного договору тривалість відпустки часто перевищує мінімально встановлені законом норми. Наприклад, для деяких професійних груп, особливо в державному секторі, тривалість відпустки може досягати 30 робочих днів на рік або навіть більше.

Відпустка для працівників з інвалідністю та молоді

Працівники з інвалідністю мають право на додаткову оплачувану відпустку — ще п’ять робочих днів на рік. Для молодих працівників віком до 18 років також діють особливі правила:

  • Працівники до 16 років мають право на 30 робочих днів відпустки.
  • Працівники до 17 років мають право на 27 робочих днів відпустки.
  • Працівники до 18 років мають право на 25 робочих днів відпустки.

Використання відпустки та перехід на наступний рік

Відпустка, як правило, має бути використана в тому календарному році, коли вона надається. Проте, якщо з поважних причин (наприклад, через хворобу) працівник не може скористатися відпусткою, вона може бути перенесена на наступний рік. За законом, відпустку, яка не була використана, можна перенести та використати до 31 березня наступного року, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Заява на відпустку

Працівник повинен подати письмовий запит своєму роботодавцю для отримання відпустки. Роботодавець має право відмовити у наданні відпустки у запитуваний період, якщо це суперечить інтересам компанії, наприклад, у випадку нестачі працівників або в період пікових навантажень на підприємстві.

Зміна місця роботи та невикористана відпустка

Якщо працівник змінює місце роботи і має невикористані дні відпустки, він має право отримати грошову компенсацію за ці дні після закінчення трудового договору. Також роботодавець може вимагати, щоб працівник використав залишок відпустки до завершення строку контракту.

Таким чином, у Німеччині законодавство про відпустки є доволі гнучким і спрямоване на захист прав працівників, забезпечуючи їм можливість відпочинку та відновлення сил.

Читайте також Трудове право в Німеччині. На що працівник має законне право?

Джерело  Arbeitsrechte.deukrainskagazeta